بایگانی دسته‌ها: روزنامه اینترنتی قلم سبز

ویژه نامه شهید هدی صابر در یکصد و بیستم و دومین شماره از روزنامه قلم سبز

ویژه نامه شهید هدی صابر

جــرس: یکصد و بیست و دومین شماره از روزنامه اینترنتی «قلم سبز»، روز دوشنبه بیست و سوم خرداد ماه ۱٣٩۰، با محوریت درگذشتِ زندانی سیاسی، رضا هدی صابر، منتشر و آماده توزیع گردید.    دانـلـود

Advertisements

نامه دکتر سروش در پنجاه و سومین شماره از روزنامه قلم سبز

رخصت می طلبم تا بر جمهوری کافرپرور اسلامی ایران، لعنت و نفرین بفرستم
رخصت می طلبم تا بر جمهوری کافرپرور اسلامی ایران، لعنت و نفرین بفرستم
جرس: پنجاه و سومین شماره از روزنامه اینترنتی «قلم سبز »، چهارشنبه چهارم اسفند ماه ٨٩، با عنوان «بر جمهوری کافرپرور اسلامی ایران، لعنت و نفرین»، منتشر شد و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت.

آقای رئیس جمهوری، مردمت از دستت مردند؛ نیم نگاهی به انقلاب تونس در شماره ٣٢ قلم سبز

آقای رئیس جمهوری، مردمت از دستت مردند

جرس: سی و دومین شماره از روزنامه اینترنتی «قلم سبز »، روز شنبه دوم بهمن ماه ٨٩، با عنوان «آقای رئیس جمهوری، مردمت از دستت مردند»، با نیم نگاهی به حوادث تونس منتشر شد و روی خروجی و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت.  دانـلـود

بر اساس آنچه در وبگاه قلـــم سبز، سرمقالۀ «آقای رئیس جمهوری، مردمت از دستت مردند»، با رویکردی به قیام مردم تونس علیه رئیس جمهورِ مستبد آن کشور می باشد و عنوان فوق نیز، «نام ترانه ای است که حمده بن امور، خواننده رپ ٢٢ ساله تونسی، آن را قبل از فرار بن علی رئیس جمهور سابق خواند و به خاطرش در تمامی جهان عرب آوازه یافت. پاسخ رژیم تونس به پیام این ترانه، بازداشت خواننده اش بود…»

به خواندن ادامه دهید

روزنــامــه «قلــم سبـــز» شماره۳۰ و ۳۱

كارگران در منگنه بيكاري و گراني دانـلـود

بدتـرین دولت
جرس: شماره سی و یکم روزنامه اینترنتی «قلم سبز»، روز چهارشنبه ٢٩ دی ماه ٨٩، با محوریت کارگران و تحت عنوان «بدترین دولــت» منتشر شد و روی خروجی و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش وبگاه قلـــم سبز، سرمقاله امروز این روزنامه را که همانند شماره های پیشین، بنام یکی از شهدای جنبش سبز نامگذاری شده، سهراب اعرابی نوشته است که ابتدا خاطرنشان می کند «ملاک های گوناگونی برای ارزیابی حکومتها وجود دارد و یکی از رایج ترین ملاکها، گستره منافع است. بر پایه این ملاک، هر حکومتی که بیشترین منافع را برای بیشترین افراد یک جامعه تضمین کند، حکومت خوب ارزیابی می شود و بر عکس هر چه دایره تضمین منافع تنگ تر باشد، حکومتی بد نامیده می شود…»

به خواندن ادامه دهید

قربانیان حذف یارانه ها تحلیل روز در شماره ٢۶ قلم سبز

قربانیان حذف یارانه ها
جرس: بیست و ششمین شماره از روزنامه اینترنتی «قلم سبز»، چهارشنبه ٢٢ دی ماه ٨٩، با عنوان «قربانیان حذف یارانه ها»، منتشر شد و روی خروجی و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت. دانـلـود

آن گونه که در وبگاه این روزنامه آمده، در سرمقاله امروز قلم سبز، ضمن اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها و تبعات آن، خاطرنشان شده است «مقامات دولتی از روز اول اجرای طرح، نتوانستند خوشحالی خود را درباره عدم وقوع اعتراض جدی نسبت به اجرای آن پنهان نکنند. آنان در موارد مکرر و روز به روز، شادمانی زاید الوصفشان را از اینکه گروههای کم درامد و جمعیت هایی که با اجرای طرح، زندگی سخت تری در انتظارشان است، سکوت کرده و صبورانه منتظرند تا صحت و سقم آنچه مقامات دولتی مدعی آن هستند را با چشمان خود ببینند و در زندگی خود لمس کنند، اظهار کردند…»

به خواندن ادامه دهید

بیست و سومین شماره قلم سبز منتشر شد

آگاهي چشم اسفنديار خودکامگانست
بیست و سومین شماره قلم سبز منتشر شد:   دانـلـود

رســــانــــه شمـــــاييـــــــد

شماره ٢٢ قلم سبز

شماره ٢٢ قلم سبز منتشر شد
جرس: بیست و دومین شمارۀ روزنامه اینترنتی «قلم سبز»، شنبه ١٨ دی ماه ٨٩، با موضوع سیاسیِ روز و عنوان «انحصار نظامیان و منافع ملــی»، منتشر شد و روی خروجی و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش وبگاهِ قلم سبز، سرمقالۀ امروزِ این روزنامه اینترنتی، با نیم نگاهی به روسیۀ پس از فروپاشی شوروی و سیطرۀ نیروهای امنیتی و نظامی بر مهمترین حوزه ها و منابع اقتصادی، مافیای برآمده از آن – که جز منافع فردی و باندی هیچ اصولی را قائل نبود- مورد تحلیل قرار داده و تبعاتِ اجتماعی آن (بسط جنایت و قاچاق و ناامنی) مورد بحث قرار می گیرد.

به خواندن ادامه دهید