آیت الله امجد: کسی که انتقاد نپذيرد فرعون است (+ویدیو)

*کسی که میلیاردها خرج می کند تا برود در مجلس پولی به جیب بزند و فرمایشی عمل کند ارزش ندارد.نسل امروز اگر از یک عمّامه به سر خلاف ببینند از دین برمی گردد/ مردم از من می پرسند چرا علما اين همه فساد و غارتگری و خيانت و جنايت را می بينند و چيزی نمی گويند و بنده نمی توانم از علما دفاع کنم.

* کسی بايد به مجلس برود که مانند مدرّس باشد که آلودگی ای نداشت و می توانست حرف بزند، کسی که ميلياردها خرج می کند تا برود در مجلس پولی به جيب بزند و فرمايشی عمل کند ارزش ندارد. مجلس فرمايشی قانونی نيست؛ اينکه بگويند به اين گروه رأی بدهيد قانونی نيست، نماينده ی مجلس نوکر مردم است وبايد از حقوق قانونی مردم دفاع کند. مردم همانطور که کسی را نصب می کنند بايد بتوانند وقتی خلاف کرد عزلش کنند، هرقدرتی که باشد. کسی که انتقاد نپذيرد فرعون است- ما لابن ادم والفخر اوّله نطفه و آخره جيفه لا يرزق نفسه … – انسان بايد خود را در معرض انتقاد قرار دهد اگر درست بود بپذيرد وگرنه توضيح بدهد.

آيت الله امجد عارف و استاد برجسته اخلاق  که تاکنون انتقادات شفافی از اوضاع سياسی کشور و بازداشت های خودسرانه نيروهای امنيتی داشته است در مراسم اربعين امسال طی سخنانی مهم، از شيوع تملق گويی و تعاريف فرازمينی مسئولين نظام انتقاد کرد و مجلس فرمایشی را غیرقانونی دانست و اعلام داشت: امام باقر(ع) ميفرمايند: «اتّبع من یُبکيک فَإنّهُ لَکَ ناصِحٌ ولا تَتّبِع مَن یُضحِکُک و هو غاش»، يعنی ای صاحبان قدرت و منصب افراد چاپلوس را نپذيريد وکسی را بپذيريد که نقّاد است. انسان عاقل حرف حق را حتّی اگر بچّه يا دشمن باشد می پذيرد، و گرنه جاهل است؛ اگر گوهری از دهان حيوان نجسی بيافتد باز هم گوهر است. وقتی کسی به مقام و منصب رسيد بايد حرف همه را بشنود خصوصاً فرهيختگان و دانشمندان را و بهترين را پيروی کند، نه اينکه هرکه مخالف ميل من حرف زد طرد شود.

به گزارش خبرنگاران سبز، آيت الله امجد همچنين با نقد رفتار غير قانونی و خلاف شرع، نظام حاکم بر کشور را نه اسلامی و نه جمهوری خواند و اظهار داشت: اوضاع ما مرضیّ امام زمان(عج) نيست، اين همه زندانيان بی گناه، فساد، جنايت، ستم، تهمت، شخصیّت کشی ها، دروغ های پشت سر هم و چپاول بيت المال را آيا امام زمان راضی است؟ اين مردم فداکار فرزندان عزيزتر از جانشان را بخاطراسلام  دادند . از جمهوری اسلامی نه جمهوری ماند و نه اسلامی؛ جمهوری يعنی فضای آزاد برای مردم تا نخبگان بيايند حرف بزنند، واَمرُهم شوری بينهم ؛ اجتماع با مشورت پيش ميرود نه با انحصارطلبی و قدرت طلبی که هرکس دم بزند خفه اش کنند و هر بلايی سرش بياورند.

آيت الله امجد که از وی به عنوان يکی از عارفان نامدار کشور ياد می شود با توصيف صفات مردان خدا از دروغ به عنوان بزرگ ترين مفسده یاد کرده و اعلام داشت: مردان حق از مصيبت نمی ترسند و هميشه انتقاد پذيرند؛ جامعه ای که در آن انتقاد نباشد قطعاً ساقط است. علامه طباطبايی در جلد دوم الميزان : » اگر ظواهر دين باشد ولی حقيقت و معنويت نباشد فساد بيشتر است. » نسل امروز نمی دانند چه بوده وچه شده، از يک عمّامه به سر خلاف ببينند از دين برمی گردند؛ اگر من بدم چه ربطی به دين تو دارد؟ سلسله ی جليله ی  اهل علم هميشه حمايت از حقّ و حقيقت کرده اند واگرنکنند نه علم دارند نه عقل. راه توبه باز است وجلوی ضرر را از هر جا بگيريم منفعت است. آقای بهجت که اهل معنا بودند اين اواخرهمواره کلامشان اين بود که » روز روشن دست بر چشممان نگذاريم بگوييم شب است». آقای بهاء الدّينی  چندين سال روی ويلچر بودند- به دليل سکته-  هر کس می آمد خدمتشان فقط اين حديث را می خواندند:» تمام مفاسد در اطاقی جمع اند و کليد آن اطاق شراب است و دروغ از شراب بدتر است».

آيت الله امجد همچنين درباره انتخابات مجلس و نوع نگاه اقتدارگرايان برای حذف و غربال منتقدين برای حضور در مجلس، مجلسی را منسجم و عدالت محور دانسته است که همانند مجلس دوران مدرس حرف حق بزند و تحت مجلس پادگانی، فرمايشی عمل نکند چرا که به باور این استاد برجسته اخلاق، جامعه عدالت می خواهد، بايد مردم در کار باشند تا اسلام در کار باشد و عدالت برقرار شود، حکومت دينی بايد به دست معصوم برقرار شود و الّا مردم بايد در صحنه باشند با فضای آزاد انتخابات، آزادی بيان و مجلس آزاد نه اسير ومرده؛ بايد رسانه ها آزاد باشند، مردم در صحنه باشند وآزاد حرف بزنند، فرهيختگان تبادل نظر کنند و بهترين نظر را انتخاب کنند- يستمعون القول ويتّبعون احسنه- انتخابات آزاد باشد تا افراد برجسته بروند مجلس. درست است نبايد هرج و مرج باشد ولی اين نيست که هر کس مخالف ما باشد بگوييم هرج و مرج است.

کسی بايد به مجلس برود که مانند مدرّس باشد که آلودگی ای نداشت و می توانست حرف بزند، کسی که ميلياردها خرج می کند تا برود در مجلس پولی به جيب بزند و فرمايشی عمل کند ارزش ندارد. مجلس فرمايشی قانونی نيست؛ اينکه بگويند به اين گروه رأی بدهيد قانونی نيست، نماينده ی مجلس نوکر مردم است وبايد از حقوق قانونی مردم دفاع کند. مردم همانطور که کسی را نصب می کنند بايد بتوانند وقتی خلاف کرد عزلش کنند، هرقدرتی که باشد. کسی که انتقاد نپذيرد فرعون است- ما لابن ادم والفخر اوّله نطفه و آخره جيفه لا يرزق نفسه … – انسان بايد خود را در معرض انتقاد قرار دهد اگر درست بود بپذيرد وگرنه توضيح بدهد.

آيت الله امجد همچنين از فضای به وجود آمده در مقابل هر صدای مخالف و منتقدی که از جانب افراطيون اعمال می شود اظهار داشت: اين کجای اسلام است که بگوييم تو حرف نزن؟ ما داريم اين نظام را از بين می بريم، نظام مقدّسی را که امام آن مردالهی هر چه داشت گذاشت، در به دری ها و آن همه گرفتاری ها را با وجود پيری قبول کرد. البته اين نيست که بگوييم آن زمان اشکالی نبوده است و با توجّه به فضای تنگ آن زمان، هم می توان دفاع کرد و هم اشکال کرد. امام هم معصوم نبوده است و اشکالات به ما و مسئولين هم برمی خورد، ولی ما بخواهيم از آن اشکالات واشتباهات سوء استفاده کنيم و آن ها را برنامه ی خودمان کنيم اين غلط است. اگر يک راننده ی ماهری زد به جدول من هم بايد بزنم؟ غير از معصومين(ع) همه اشتباه می کنند وبايد تخطئه شوند؛ ما نمی توانيم معصوم درست کنيم، فقط اهل بيت(ع) هستند که همه ی علم الهی نزدشان است.

يک عدّه به خاطر خبث طينت و عدّه ای به دليل خلاف کاری های ما ذليل شدند و از آخوند ها متنفرشدند. مشکلی دارم ، مردم از من می پرسند چرا علما اين همه فساد و غارتگری و خيانت و جنايت را می بينند و چيزی نمی گويند و بنده نمی توانم از علما دفاع کنم. ما هميشه طلبه هستيم اين القاب را رها کنيد، علما هميشه پناهگاه مردم بودند. شب عاشورا يک عدّه هوچی بريزند خانه ی امام و فحش بدهند و توهين ناموسی کنند و به جان مردم بيافتند، اين ها مدافع اسلامند؟؟ اين از خصوصیّات دوران جاهلیّت است که نادان ها صدرنشين ودانشمندان خفه شوند. روستايی بی سواد هم می فهمد و از من می پرسد ما شنيده بوديم رفتن به تشييع جنازه ثواب دارد پس چرا مردم را دستگير می کنند؟

جبن و ترس برای مؤمن معنا ندارد، خوف خوب است؛ از ديواری که دارد می ريزد کنار بروی ولی جبن از رذايل است. روح شجاعت  از مردم گرفته شده و ترس حاکم گشته است؛ از شنود نبايد ترسيد، من می گويم همه جا بايد شنود باشد تا حرفهايمان را بزنيم. چرا من نمی خواهم ايران باشم، چون هر حرفی می زنم آنرا عوض می کنند و و وسيله ای نيست تا از خود دفاع کنم. امام زمان از اين وضعیّت راضی نيست، اگر فکر اساسی نکنيم دشمنان بر ما غالب می شوند. چاره اين نيست که مشت گره کنيم و به جان هم بيافتيم، با کسی جنگ نداريم، مردم ترس را بگذارند کنار بيايند حرف بزنند. چرا حقوق مردم را پايمال می کنيد.

چاپلوسی و تملق در برابر قدرت، نه دين است و نه ارزش است بلکه از بزرگترين منکرهاست. برگرديم به خدا، سحره ی فرعون در يک لحظه تسليم حق شدند. با دست بوسی و چاپلوسی بر آدم سوار می شوند وانسان را اسير می کنند. طلبه اسير پول نمی شود، کسی پول فراوانی آورد نزد آقای بهاء الدّينی ايشان بصيرت داشتند و فهميدند آن حقّه باز می خواهد ايشان را بخرد و او را رد کردند. اگر يکی بد بود به همه ی اهل علم بد بين نشويد، اين ها گرسنگی ها کشيدند و فداکاری ها کردند تا اين مکتب را به ما رسانده اند. مگر دين تومنم؟ دين تو اين قرآن و اين علی(ع) است که سفارش رسيدگی به قاتلش را می کند؛ اين مکتب علی است. اگر من يک مخالف را بردم زندان وآبرويش را بردم اين ربطی به مکتب اسلام ندارد. اگر غيراين باشد در جبين اين کشتی نور رستگاری نيست. امر به معروف نمی کنيم دعايمان مستجاب نمی شود. با الفاظ بازی نکنيد، مردم هوشيارند.

عزّت و دولت دست خداست، انسان هر حرفی رضای خداست بزند تا خدا نخواهد چيزی نمی شود؛ اگر هم خدا بخواهد که امتحان بشوم و به زندان بروم و در به در بشوم و زجر ببينم، چه از اين بهتر؟ مگر غير خدا می تواند کاری کند؟ تمام دنيا خواستند امام را ذليل کنند نتوانستند، ولی ما داريم اين کار را می کنيم؛ با اعمالمان مردم را از دين بيزار می کنيم. مجيز گويی در لباس روحانیّت بدترين جرم است، تأييد کردن مظالم و خيانت ها با لباس وعمّامه ضدّ دين است و مردم را از دين فراری ميدهد. روزی عالم بزرگی در يزد به شدّت گريه می کرده و می فرموده: » اگرفردا اين غير مسلمان ها بگويند اخلاق تو نمی گذارد من مسلمان شوم تکليف چيست؟»، ما که داريم مسلمان های فداکار را از دين خارج می کنيم. بايد جبن وترس را کنار گذاشت وخدا را شناخت و خدا را ملاحظه کرد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s